Dostawca cyfrowego ekosystemu opieki seniocentrycznej

W centrum naszego zainteresowania jest podopieczny i jego potrzeby w różnych fazach jego życia. Dla niego tworzymy najwyższy standard opieki – SilverStandard.

CareManagement

Zarządzanie procesami opieki

TeleCare

Monitorowania seniora/pacjenta

SilverHouse

Wykorzystanie urządzeń IoT do zwiększenia bezpieczeństwa seniora/pacjenta

Analiza danych

Wykorzystanie obiektowej struktury danych i narzędzi AI do standaryzacji i predykcji

SilverCare to unikalny system do koordynacji i zarządzania procesami opieki środowiskowej

Cute senior old woman making a heart shape with her hands and fingers

Seniocentryczny model jest podstawą dla holistycznej opieki nad pacjentem.

Jego centrum stanowi człowiek potrzebujący wsparcia, najczęściej senior (stąd nazwa modelu), ale również osoby w każdym wieku z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi.

Wokół podopiecznego zorganizowane są usługi i osoby, które go wspierają. Nasz system ma charakter seniocentryczny, ponieważ integruje wszystkie istotne funkcje związane z opieką i telemedycyną.

Integracja urządzeń IoT w systemie SilverCare pozwala na włączenie w opiekę specjalistów i usługodawców z wielu dziedzin. Wykorzystane czujniki środowiskowe i receptory biomarkerów pozwalają na bardziej efektywny i korzystny dla odbiorcy proces opieki lub leczenia.

Finansowanie projektu
badawczego

SilverCare otrzymał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu: „Wykorzystanie systemów opartych na obiektowej reprezentacji wiedzy do integracji i standaryzacji usług teleopieki z wykorzystaniem Big Data i AI.” Projekt został także pozytywnie oceniony i wsparty finansowo przez Fundusz Inwestycyjny Star Finder

logo_starfinder
ncbr_pl
Aby stworzyć rozwiązanie dla wymagających użytkowników musieliśmy sięgnąć po zaawansowane rozwiązania ICT, IoT Data Mining, ML, AI i inne.

O SilverCare

Informacje prasowe.

Scroll to Top