Narzędzie do wspierania
i koordynowania opieki seniocentrycznej

Zintegrowane funkcje systemu to m.in.: monitorowanie osób pod opieką, elektroniczny zamek, opaski bezpieczeństwa, czujniki środowiskowe. System funkcjonuje seniocentrycznie – wokół realnych potrzeb seniorów.

zdalna opieka nad seniorem aplikacje ranking

SilverCare to prosty w obsłudze system do koordynacji
i zarządzania procesami opieki środowiskowej

CareManagement

Zarządzanie procesami opieki

TeleCare

Monitorowania seniora/pacjenta

SilverHouse

Wykorzystanie urządzeń IoT do zwiększenia bezpieczeństwa seniora/pacjenta

Analiza danych

Wykorzystanie obiektowej struktury danych i narzędzi AI do standaryzacji i predykcji

opaska bezpieczeństwa dla osób starszych

Seniocentryczny model jest podstawą holistycznej opieki nad pacjentem

Jego centrum stanowi człowiek potrzebujący wsparcia, najczęściej senior (stąd nazwa modelu), ale również osoby w każdym wieku z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi.

Wokół podopiecznego zorganizowane są usługi i osoby, które go wspierają. Nasz system ma charakter seniocentryczny – integruje wszystkie istotne funkcje związane z opieką i telemedycyną.

Integracja urządzeń IoT w systemie SilverCare pozwala na włączenie w opiekę specjalistów i usługodawców z wielu dziedzin. Wykorzystane czujniki środowiskowe i receptory biomarkerów pozwalają na bardziej efektywny i korzystny dla odbiorcy proces opieki lub leczenia.

Zaawansowane bezpieczeństwo przy nakładach niższych, niż klasyczne usługi opiekuńcze to efekty, które szybko można zauważyć zarówno w przypadku opieki bliskiej osoby jak i zarządzania takimi usługami komercyjnie.

Aby stworzyć rozwiązanie dla wymagających użytkowników musieliśmy sięgnąć po zaawansowane rozwiązania ICT, IoT Data Mining, ML, AI i inne.

Jeden wygodny system SilverCare

  • Całodobowa teleopieka
  • Zarządzanie opieką
  • Monitoring seniora

Seniorzy chorują stale, dlatego wizyta opiekuna czy członka rodziny raz w tygodniu nie wystarcza. Rozwiązaniem jest opieka na odległość - poprzez telefon lub opaskę elektroniczną. W sytuacji, gdy senior zachowuje się nietypowo lub gorzej się poczuje natychmiast łączy się z nim przeszkolony medycznie pracownik TeleCentrum i jeśli sytuacja tego wysyłka pogotowie do seniora. 

Teleopieka może być świadczona za pomocą różnych urządzeń, dostosowanych do potrzeb i stanu funkcjonalnego podopiecznych. Integracja z modułem SilverHouse (Monitoring seniora) zdecydowanie podnosi potencjał reagowania na zagrożenia w domu podopiecznego oraz umożliwia bezpieczny dostęp do lokalu personelowi opiekuńczemu.

Aplikacja mobilna porządkująca pracę opiekunki lub grupy opiekunek. W aplikacji znajduje się m.in. spis przyjmowanych przez seniora leków. Po zakończonej wizycie opiekunki zaznaczają jakie czynności pielęgnacyjne zostały wykonane danego dnia - dzięki temu bliscy seniora lub przełożeni opiekunek mają podgląd sytuacji. Jeśli danego dnia zwiększył się zakres obowiązków lub opiekunka musiała dłużej zostać u seniora, może w łatwy sposób wykazać te godziny pracy.  

Usługa ta umożliwia nadzór i rozliczanie zadań opiekuńcze oraz zarządzanie personelem i jego zaangażowaniem. Obniża koszty dzięki łatwiejszej koordynacji i lepszemu wykorzystaniu zasobów.

Czujniki rejestrujące zachowania seniora. System oparty jest na analizie danych, spływających z tych czujników, które wykrywają niepokojące zmiany w zachowaniu osoby i umożliwiają reagowanie na potencjalne lub występujące zagrożenia.

Zintegrowany Bezpieczny ZamekⓇ umożliwia kontrolowany dostęp personelowi opiekuńczemu oraz zapewnia otwarcie drzwi w sytuacjach nagłych (np. konieczność wejścia pogotowia lub straży pożarnej). Niweluje to potrzebę dorabiania lub przekazywania kluczy osobom wykonującym usługi opiekuńcze.

Finansowanie projektu
badawczego

SilverCare otrzymał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu: “Wykorzystanie systemów opartych na obiektowej reprezentacji wiedzy do integracji i standaryzacji usług teleopieki z wykorzystaniem Big Data i AI.” Projekt został także pozytywnie oceniony i wsparty finansowo przez Fundusz Inwestycyjny Star Finder

logo_starfinder
ncbr_pl

Nowości w seniocentryczności

Informacje prasowe.

Scroll to Top