Dostawca cyfrowego ekosystemu opieki seniocentrycznej

W centrum naszego zainteresowania jest podopieczny i jego potrzeby w różnych fazach jego życia. Dla niego tworzymy najwyższy standard opieki – SilverStandard.

CareManagement

Zarządzanie procesami opieki

TeleCare

Monitorowania seniora/pacjenta

SilverHouse

Wykorzystanie urządzeń IoT do zwiększenia bezpieczeństwa seniora/pacjenta

Analiza danych

Wykorzystanie obiektowej struktury danych i narzędzi AI do standaryzacji i predykcji

SilverCare to unikalny system do koordynacji i zarządzania procesami opieki środowiskowej

Cute senior old woman making a heart shape with her hands and fingers

Seniocentryczny model jest podstawą dla holistycznej opieki nad pacjentem.

Jego centrum stanowi człowiek potrzebujący wsparcia, najczęściej senior (stąd nazwa modelu), ale również osoby w każdym wieku z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi.

Wokół podopiecznego zorganizowane są usługi i osoby, które go wspierają. Nasz system ma charakter seniocentryczny, ponieważ integruje wszystkie istotne funkcje związane z opieką i telemedycyną.

Integracja urządzeń IoT w systemie SilverCare pozwala na włączenie w opiekę specjalistów i usługodawców z wielu dziedzin. Wykorzystane czujniki środowiskowe i receptory biomarkerów pozwalają na bardziej efektywny i korzystny dla odbiorcy proces opieki lub leczenia.

Finansowanie projektu
badawczego

SilverCare otrzymał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu: „Wykorzystanie systemów opartych na obiektowej reprezentacji wiedzy do integracji i standaryzacji usług teleopieki z wykorzystaniem Big Data i AI.” Projekt został także pozytywnie oceniony i wsparty finansowo przez Fundusz Inwestycyjny Star Finder

logo_starfinder
ncbr_pl
Aby stworzyć rozwiązanie dla wymagających użytkowników musieliśmy sięgnąć po zaawansowane rozwiązania ICT, IoT Data Mining, ML, AI i inne.

O SilverCare

Informacje prasowe.

Smart City Expo Poland 2023

Biznesowy ścieżki tym razem zaprowadziły nas do Łodzi, gdzie odbyła się IV edycja Międzynarodowych targów technologii miejskich. Choć impreza zdominowana była przez reprezentantów branż zadomowionych

Sopockie wdrożenie – nasz pierwszy sukces!

Pełnym sukcesem zakończyło się pierwsze kompleksowe wdrożenie sytemu SilverCare. W ramach sopockiego projektu mieliśmy okazję przygotować i uruchomić nasz system ze wszystkimi komponentami: Jest to

SilverCare na Smart Metropolia 2023

Smart Metropolia to doskonała okazja, aby zaprezentować nasze najlepsze rozwiązania dla miast i pokazać, w jaki sposób technologia może wpłynąć na poprawę życia mieszkańców. Nasze innowacyjne systemy i aplikacje smart city pomagają w optymalizacji usług społecznych i zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli. Smart Metropolia to wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli nam na dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz nawiązanie współpracy w celu wdrożenia jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań dla miast.

Scroll to Top