Care Management - zdalne zarządzanie usługami opiekuńczymi

Care
Management

Do zarządzania procesami opieki w wersjach dla firm opiekuńczych, organizacji społecznych, ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek samorządowych oraz dla rodzin osób niesamodzielnych. 

Osiągniesz więcej z tym samym zespołem!

KSC Konsola Silver Care

Serce systemu. Bankowo bezpieczna konsola centralna służąca monitorowaniu wszystkich elementów systemu SilverCare. Umożliwia tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień, jak również tworzenie zleceń harmonogramów pracy. Zbiera informacje o klientach, urządzeniach IoT i umożliwia zarządanie wiedzą.

AMO Aplikacja Mobilna Opiekunów

Aplikacja na smartfon, która wspiera pracę personelu. Przekazuje dane zlecenia, harmonogram, stan podopiecznego i umożliwia komunikacje z koordynatorem. Poprawia bezpieczeństwo opiekunów oraz wpływa na podniesienie jakości świadczonych usług.

AMR Aplikacja Mobilna Rodziny

Aplikacja dla rodziny podopiecznych, która daje dostęp do harmonogramów pracy opiekunów, zapewnia komunikację i wspiera bezpieczeństwo poprzez wgląd w środowisko domowe seniora.

Przykład wykorzystania
w gminie

Jednostka gminna (np. MOPS) chce cyfrowo zarządzać organizowaniem usług opiekuńczych.

Wdraża moduł Care Management, dzięki któremu efektywniej wykorzystuje dostępność personelu i ma bieżący podgląd na stan realizowanych zadań w środowiskach. Dzięki temu może zrezygnować z dokumentacji papierowej (karty usług) bez szkody dla jakości usług opiekuńczych. Gmina jest w stanie wygenerować oszczędności oraz zmniejszyć liczbę reklamacji ze strony rodzin podopiecznych.

Rozwiązanie działa także w modelu zlecania realizacji usług opiekuńczych podmiotowi zewnętrznemu.

Najczęściej wykorzystywane funkcje

 • Zlecanie zadań (w tym cyklicznych) opiekunkom i opiekunom
 • Monitoring stanu realizacji zadań w czasie rzeczywistym
 • Nadzór nad personelem w rozproszonym trybie pracy
 • Raporty i podsumowanie pracy w dowolnym przedziale czasu
 • Zastąpienie dokumentacji papierowej cyfrową (karty pracy personelu i konieczność podpisywania ich przez podopiecznego lub jego rodzinę).

Care Management jest odpowiedzią na dwa palące problemy(!) występujące w usługach opiekuńczych
– każdy opiekun wykonuje usługi i prowadzi dokumentację „po swojemu”
– przy okazji zastępstw, opiekunowie zapominają przekazać ważne informacje o stanie zdrowia i zwyczajach podopiecznego

teleopieka co to jest tele opieka

Przykład wykorzystania
w biznesie lub NGO

Firma lub NGO wykonująca usługi opiekuńcze chce poprawić jakość i efektywność usług świadczonych w przetargu lub dla klientów prywatnych. 

Wdraża moduł Care Management, dzięki czemu w prosty sposób przydziela, nadzoruje i rozlicza zadania opiekuńcze. Zarządza personelem i jego zaangażowaniem, ma bieżący podgląd na stan realizacji zadań. Obniża koszty dzięki łatwiejszej koordynacji i lepszemu wykorzystaniu zasobów.

Najczęściej wykorzystywane funkcje

 • Zlecanie zadań (w tym cyklicznych) opiekunkom i opiekunom
 • Monitoring stanu realizacji zadań w czasie rzeczywistym
 • Nadzór nad personelem w rozproszonym trybie pracy
 • Raporty i podsumowanie pracy w dowolnym przedziale czasu
 • Zastąpienie dokumentacji papierowej cyfrową (karty pracy personelu i konieczność podpisywania ich przez podopiecznego lub jego rodzinę).
 • Pełna kartoteka podopiecznych

Łatwiej ma nie tylko zarządzający personelem,
ale i opiekun

Zarządzający usługami opiekuńczymi wie, kto i jakie czynności wykonuje, gdzie pojawił się problem (notatki po wizycie). Opiekun zyskuje klarowne narzędzie z listą czynności do wykonania przy danym pacjencie, ma dostęp do bieżących informacji o stanie zdrowia i zwyczajach podopiecznego – co zdecydowanie ułatwia codzienną pracę jak i zastępowanie innego opiekuna.

Nadzór odbywa się bez uciążliwości dla personelu i nie narusza jego prywatności. Funkcja mapy działa tylko podczas zalogowania do systemu, czyli w godzinach pracy. 

Chcesz w prosty sposób nadzorować usługi opiekuńcze? Skontaktuj się z nami

Tworząc to narzędzie uwzględniliśmy uwagi i najczęstsze problemy zgłaszane przez personel opiekuńczy, opiekunów osób starszych czy pracowników MOPS-ów. Mamy dla Ciebie narzędzie proste w obsłudze, przetestowane i działające już w polskich ośrodkach i instytucjach.

Scroll to Top