Ujednolicenie standardu w usługach opiekuńczych
dzięki technologiom cyfrowym

Cyfryzacja i wykorzystanie nowoczesnych technologii nigdy nie zastąpi pracyopiekunek/ów, może jednak pomóc woptymalnej organizacji ich pracy: właściwego wykorzystania kompetencji i ograniczenia zbędnych obowiązków. Przekłada się to też na konkretne oszczędności, które szacować można nawet na 20%.
Potwierdza to nie tylko teoria zarządzania ale wyniki przeprowadzonych pilotaży. Najważniejszym efektem wdrożenia systemu jest standaryzacja procesów opieki, która podnosi jakość świadczonych usług i ułatwia szkolenie nowych kadr ale także służy do rozliczania konkretnych usług.

Projekt “Standaryzacja Usług Opieki” współfinansowany z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

SilverStandard jest opisem procedur opieki i teleopieki, które zostały zapisane w notacji BPMN i bezpośrednio przełożone na system informatyczny.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Systemu SilverCare

Obecna w systemie standaryzacja procesów opieki wspiera wszystkie podmioty w łańcuchu ekosystemu opieki. Poniżej wymieniamy podstawowe korzyści dla każdego z nich.

 • Gminy
 • Firmy
 • Podopieczni
 • Ograniczenie kosztów i poprawa standardu opieki
 • Uproszczone zarządzanie - jedna konsola, rozbudowane raportowanie
 • Łatwa kontrola jakości usług podwykonawców i rozliczeń
 • Pomoc w organizacji konkursów i przetargów dzięki szybkiemu dostępowi do danych
 • Większe bezpieczeństwo podopiecznych dzięki integracji teleopieki i opieki fizycznej
 • Łatwiejsze szkolenie kadry dzięki przygotowanym opisom procedur
 • Łatwiejsze zarządzanie kadrami dzięki konsoli i aplikacji mobilnej
 • Ograniczenie kosztów i poprawa standardu opieki
 • Prosta koordynacja dzięki automatyzacji tworzenia zleceń i harmonogramów
 • Szybsze, prostsze i bezpieczniejsze rozliczanie wykonanych usług
 • Łatwiejsze szkolenie kadry dzięki przygotowanym opisom procedur
 • Bardziej konkurencyjna oferta dzięki integracji teleopieki i urządzeń IoT
 • Wyższa jakość dzięki jednolitemu standardowi usług
 • Lepsza kontrola wykonanych usług przez rodzinę lub bliskich
 • Większe bezpieczeństwo w życiu codziennym jak i w sytuacjach alarmowych
 • Dostęp rodziny do informacji o przebiegu zleceń i lepsza komunikacja z opiekunką/em
 • Lepsza komunikacja rodziny z opiekunką i koordynatorem
 • Poprawa jakości życia dzięki monitorowaniu stanu zdrowia i predykcji zdarzeń

Bezpieczeństwo seniora - nasz priorytet

System posiada wiele elementów służących zwiększeniu bezpieczeństwa podopiecznego. Począwszy od zabezpieczeń danych, zabezpieczeń serwerowych poprzez bezpieczeństwo procesów i procedur, a także zaawansowanych metod autentykacji. System SilverCare został tak pomyślany by integrował wszystkie istotne funkcje związane z opieką a w niedalekiej przyszłości także z telemedycyną.

Już teraz moduł TeleCare pozwala zapewnić bezpieczeństwo osobom wymagającym monitorowania funkcji życiowych. Skorzystać z tej infrastruktury mogą nie tylko osoby objete programem teleopieki ale także wszyscy mieszkańcy Gminy korzystającej z Systemu za pośrednictwem MOPS lub innych współpracujących z nami firm telemedycznych. To co wyróżnia rozwiązanie SilverCare, to toparcie rozwiązania na SilverStandardzie, czyli sprawdzonym procesie zaszytym w systemie. W tym przypadku standard oznacza przedewszystkim wieksze bezpieczeństwo podopiecznego.

Ojciec z synem razem

Jesteś zainteresowany budowaniem standardu w opiece i teleopiece?
Skontaktuj się z nami!

Poszukujemy firm i samorządów, które zainteresowane są wdrożeniem SilverStandardu jak również instytucji naukowych i branżowych profesjonalnie zajmujących się tą tematyką.
Scroll to Top