Sopocki projekt deinstytucjonalizacji

Firma SilverCare rozpoczęła realizację dużego zadania na rzecz Gminy Miasta Sopotu. Bierzemy udział w projekcie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Jest to część ogólnopolskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” przyznany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Istotą projektu jest zmiana modelu opieki nad osobami, które wymagają stałej pomocy w codziennym życiu. Zamiast kierować je do miejsc stałego pobytu, np. domów opieki – lepiej, taniej i efektywniej jest zapewnić odpowiednie warunki w domu lub przynajmniej w najbliższym sąsiedztwie. Silvercare dostarczy do tego procesu niezbędne narzędzia:

  • System do zarządzania opieką,
  • Urządzenia zwiększające bezpieczeństwo seniorów i osób z niepełnosprawnością,
  • Mapa sopockich usług społecznych wraz z wyszukiwarką.

Zakończenie prac przewidywane jest na wrzesień tego roku.

Scroll to Top