Sopockie wdrożenie – zdecydowany sukces!

Pełnym sukcesem zakończyło się pierwsze tak kompleksowe wdrożenie sytemu SilverCare. W ramach sopockiego projektu mieliśmy okazję przygotować i uruchomić nasz system ze wszystkimi komponentami:

    • System do zarządzania opieką środowiskową,

    • Narzędzie do organizowania i koordynowania wolontariatu,

    • Moduł teleopieki, wraz z urządzeniami zwiększające bezpieczeństwo seniorów i osób z niepełnosprawnością (w tym opaski bezpieczeństwa i urządzenia IoT w mieszkaniach wspieranych),

    • Mapa sopockich usług społecznych wraz z wyszukiwarką www.

Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie tak rozbudowanego systemu wspomagającego proces deinstytucjonalizacji. Opasek używają podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy typu C oraz Dziennego Domu Pobytu przy sopockim DPS. Z kolei urządzenia IoT wspierają bezpieczeństwo lokatorów Zespołu Mieszkań Chronionych przy ul. Haffnera. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają całodobowej opieki lecz jedynie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywności. Z aplikacji do organizowania pracy wolontariuszy skorzysta Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, natomiast moduł do zarządzania opieką wykorzystywany będzie przez sopocki MOPS.

– Sopockie mieszkania chronione są przykładem zastosowania nowych technologii w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych – mówi Michał Kraska, CEO SilverCare i szef zespołu wdrożeniowego – Jest to więc rozwiązanie SMART, ponieważ kompleksowo cyfryzuje, a dzięki temu wspiera tak ważny obszar działalności miasta, jakim jest zapewnienie mieszkańcom dostępności i wysokiego poziomu usług społecznych.

Wdrożony przez nas system zapewnia dużo większe bezpieczeństwo niż dotychczas znane rozwiązania. Integruje wiele elementów, takich jak czujniki dymu, ruchu, otwarcia drzwi i okien, co zapewnia nie tylko możliwość natychmiastowego reagowania na zagrożenie, ale umożliwia również zaawansowaną analizę. To, w połączeniu z możliwością awaryjnego otwarcia drzwi, również na odległość, przez pracownika Centrum Alarmowego, jest obecnie najnowocześniejszym stosowanym rozwiązaniem. Wraz z aplikacjami dla opiekunek i wolontariuszy, którymi poprzez panel zarządza koordynator opieki, stanowi System Zintegrowanych Usług Społecznych SZUS.

Scroll to Top