System SilverCare w najstarszej polskiej firmie teleopiekuńczej!

Polskie Centrum Opieki, najstarsza polska firma w branży teleopieki, wdrożyła  innowacyjny system SilverCare jako główną platformę do świadczenia swoich usług.
Dzięki tej nowoczesnej technologii, Polskie Centrum Opieki będzie mogło świadczyć jeszcze bardziej spersonalizowane usługi, monitorować zdrowie i samopoczucie swoich podopiecznych w czasie rzeczywistym oraz szybko reagować na wszelkie zmiany czy niebezpieczeństwa.

Platforma pozwala na obsługę urządzeń do teleopieki różnych generacji, różnych producentów i działających w różnych technologiach.
Decyzja o przejściu na SilverCare to krok naprzód, który przyniesie korzyści zarówno podopiecznym, jak i ich bliskim. Dzięki nowemu systemowi, Polskie Centrum Opieki potwierdza swoje zaangażowanie oraz wciąż podnosi standardy w branży teleopieki w Polsce.

Scroll to Top