Połączenie technologii i innowacji społecznej

Do opracowania Standardu potrzebny był system ICT. Ale jak dokonać digitalizacji w środowisku seniorów, gdzie czasem opiekunowie są starsi od swoich podopiecznych? To postawiło przed nami liczne wyzwania. Od opracowania interfejsu wykorzystując SilverDesign UI po bankowe zabezpieczenia danych i unikalne rozwiązania dla integracji IoT

Kluczowe technologie i rozwiązania wykorzystane w procesie tworzenia systemu SilverCare i SilverStandard

Notacja umożliwiająca graficzny opis złożonych procesów pozwala je analizować i modyfikować

Wyjątkowe możliwości dzięki odpowiedniej strukturze danych daje więcej niż dotychczasowe relacyjne bazy danych

Obiektowa struktura danych przekłada się w zakresie dotarcia do informacji i jej ustrukturyzowania

Dzięki takiej architekturze mogliśmy jednocześnie modelować procesy i tworzyć elastyczny system

Wykorzystanie zebranych danych do automatycznego poprawiania funkcji systemu

Docelowa funkcjonalność systemu umożliwiająca wiarygodne przewidywanie zmian behawioralnych i stanu zdrowia

Postanowiliśmy skoncentrować się na pacjencie / seniorze i zintegrować cały ekosystem opieki. Wymagało to podjęcia największego wyzwania – zainicjowania transformacji cyfrowej tej branży.
14239+phone_sama-pani_psd_bez-tła

Struktura systemu SilverCare

Care
Management

Do zarządzania procesami opieki w wersjach dla firm opiekuńczych, organizacji społecznych, ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek samorządowych.

KSC Konsola Silver Care

Serce systemu. Bankowo bezpieczna konsola centralna służąca monitorowaniu wszystkich elementów systemu SilverCare. Umożliwia tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień, jak również tworzenie zleceń harmonogramów pracy. Zbiera informacje o klientach, urządzeniach IoT i umożliwia zarządanie wiedzą.

AMO Aplikacja Mobilna Opiekunów

Aplikacja na smartfon, która wspiera pracę personelu. Przekazuje dane zlecenia, harmonogram, stan podopiecznego i umożliwia komunikacje z koordynatorem. Poprawia bezpieczeństwo opiekunów oraz wpływa na podniesienie jakości świadczonych usług.

AMR Aplikacja Mobilna Rodziny

Aplikacja dla rodziny podopiecznych, która daje dostęp do harmonogramów pracy opiekunów, zapewnia komunikację i wspiera bezpieczeństwo poprzez wgląd w środowisko domowe seniora (TeleCare i Safe Senior).

TeleCare

Umożliwia realizację usługi teleopieki z wykorzystaniem tzw. opasek życia oraz innych urządzeń IoT i Medical IoT

Opaska życia i inne czujniki

Funkcjonujące w połączeniu z siecią GSM lub będące zintegrowane z centralą/hubem.

Integracja innych podmiotów i funkcjonalności teleopieki

Centrum telefoniczne
Pełniące funkcję centrum alarmowego i konsultacyjnego dla podopiecznego, koordynujące inne funkcje systemu.


Dodatkowe podmioty
To firmy lub instytucje współpracujące w ramach systemu opieki np. firmy kateringowe, ochrona zdrowia.

SilverHouse

Integracja urządzeń dedykowanych do opieki nad seniorami w ich naturalnym środowisku, ułatwiająca życie, poprawiająca bezpieczeństwo i umożliwająca komunikację

System dostępowy

Zamek elektroniczny, zapewniający dostęp osobom uprawnionym oraz opcjonalnie video dzwonek do drzwi.

Centrala sterująca

Moduł łączy lokalne urządzenia (IoT, Medical IoT) z architekturą systemu za pomocą internetu.

Czujniki

Dwutlenku węgla, zalania, dymu, ruchu, otwarcia drzwi i okien zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców lokalu.

Analiza
danych

Konstrukcja systemu pozwala na zbieranie danych, niezbędnych do przeprowadzenia wszechstronnych analiz. Można je wykorzystać do potrzeb bieżącej działalności, rozwijania biznesu a także doskonalenia standardu i automatyzacji procesów. Dane te pozwolą także na ocenę zjawisk społecznych i demograficznych metodą Big Data.

Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami.

Poszukujemy firm posiadających ciekawe rozwiązania w obszarze telemedycyny, chcących zintegrować swoje produkty z naszym systemem.

Scroll to Top