Zakończono pierwszy etap prac nad wdrożeniem standaryzacji w usługach opiekuńczych

Pierwszy etap związany z projektme standaryzacji polegał na ujednoliceniu procedur funkcjonujących w Polsce w usługach opiekuńczych. Opisanie tych procedur i stworzenie modelu notacji BPMN na uzytek budowy oprogramowania do rejestracji poszczególnych zadań

Scroll to Top